Mercedes-Benz

The new Mercedes-Benz GLE Coupé.

The new Mercedes-Benz GLE Coupé 正式上市

今日,在賓士豪華休旅家族中更彰顯跑格的 The new GLE Coupé 正式上市,為蓬勃發展的休旅車市提供更多元化的選擇,透過產品齊備的戰略陣容,滿足不同消費者摘星的渴望,賓航賓士提供兩種動力選擇:Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé 383 萬元起、Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 466 萬元起,詳情請洽 台灣賓士授權經銷商-賓航賓士。