Mercedes-Benz

開心放暑假,賓航與您同樂!

優惠實施中

賓航賓士持續回饋客戶的支持,推出原廠煞車片、碟盤及變速箱油品優惠方案,讓您的愛車保持最安全及穩定的狀態。

優惠時間:2018/7/01~2018/8/31

優惠內容:                                                                                                                                 1. 更換來令片優惠 9 折,來令片碟盤套裝 8 折。                                                                   2. 變速箱油油品 8 折      

預約專線:0800-051-688